Şifreni mi unuttun ?
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen üye değilseniz burdan kayıt olun.
Google Grupları
Turk PDR grubuna abone ol
E-posta Adresiniz:
Okul Rehber Öğretmeni'nin (Psikolojik Danışman) Görevleri
Okul danışmanlarının işi sayılan görevler Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Programı Geliştirme Ve Uygulama Alanındaki Görevler:
Ekleyen: Serdal GÜR | Okunma: 31083 | 04.12.2011

Okul danışmanlarının işi sayılan görevler


Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Programı Geliştirme Ve Uygulama Alanındaki Görevler:

1. Okul psikolojik danışma ve rehberlik programını ve programın yıllık uygulama planını hazırlama ve okul müdürüne sunma.
2. Okul rehberlik kurulunun kurulmasında okul müdürüne yardım etme ve kurulun çalışma programını hazırlama.
3. Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında gerekli olan yer, araç ve gereçlerin sağlanması için okul müdürüne önerilerde bulunma.
4. Okul psikolojik danışma ve rehberlik programını özetleme; bu özeti yönetici, öğretmen, öğrenci ve başka ilgililere dağıtma.
5. Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında sorumluluk alan personelin işbirliği içinde çalışmasını ve belirli aralıklarla toplanmasını sağlama.
6. Sınıf öğretmenlerince yapılan rehberlik çalışmalarının okul psikolojik danışma ve rehberlik programına uygunluğunu izleme.
7. Psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları hakkında okul müdürlüğünden gönderilen yazıları cevaplandırma ve istenen raporları hazırlama.
8. Öğretmenler kurulu toplantılarında; uygulanmakta olan psikolojik danışma ve rehberlik programının ne ölçüde gerçekleştiğini açıklama; gelecek yılın programı için görüş ve önerileri toplama.


Psikolojik Danışma Alanındaki Görevler:

1. Başarısız olan ve öğrenme güçlükleri bulunan öğrencilerle psikolojik danışma yapma.
2. Öğrenim planları üzerinde öğrencilerle psikolojik danışma yapma.
3. Meslek seçimi planları üzerinde öğrencilerle psikoloji danışma yapma.
4. Kişisel ve sosyal problemleri üzerinde öğrencilerle psikolojik danışma yapma.
5. Okulla ilgili problemleri üzerinde öğrencilerle psikolojik danışma yapma.
6. Aile ile ilgili problemleri üzerinde öğrencilerle psikolojik danışma yapma.
7. Öğrencilerle küçük gruplar halinde, grupla psikolojik danışma yapma.
8. Psikolojik danışma ile ilgili kayıtları tutma.


Oryantasyon- Okula Alıştırma Alanındaki Görevler:

1. Yeni gelen öğrencilere okulu tanıtma çalışmaları yapma.
2. Gruplar halinde öğrencilere okul, okuldaki türlü eğitsel, sosyal ve kültürel etkinlikleri tanıtıcı konuşmalar yapma.
3. Okuldaki eğitim programı, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, okulda uygulanan disiplin kuralları hakkında açıklayıcı broşürler hazırlama; bu broşürleri öğrencilere ve velilere dağıtma.


Öğrencileri Tanıma Alanındaki Görevler:

1. Okulda öğrencileri tanıma çalışmaları için bir program hazırlama ve okul müdürüne sunma.
2. Öğrencilere test, envanter,anket gibi psikolojik ölçme araçları uygulayarak onların türlü özellikleri hakkında bilgi toplama.
3. Özel ve üstün yetenekli öğrencilerle, özel ihtiyaçları ve problemleri olan öğrencileri ortaya çıkarma.
4. Öğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan, genel bilgilerden yönetici, öğretmen ve velilerin yaralanmalarını sağlama.
5. Öğrencilerin toplu dosya kayıtlarını tutma.


Bilgi Toplama Ve Yayma Alanındaki Görevler:

1. Üniversiteler, başka yüksek öğretim kurumları ve orta dereceli mesleki okullar hakkında tanıtıcı bilgiler toplama ve bu bilgileri öğrencilere açıklama.
2. İş ve meslekler hakkında tanıtıcı bilgiler toplama ve bu bilgileri öğürencilere açıklama.
3. Öğrencileri ilgilendiren okul-içi programlar, iş ve meslekler hakkındaki tanıtıcı bilgileri özetleyen bültenler ve duyuru tahtaları hazırlama.
4. İş ve meslek seçiminde öğrencilere yardım etme.
5. Üniversiteye,yüksek okulları veya meslek okullarına geçişi planlamalarında öğrencilere yardım etme.
6. Türlü iş ve meslekleri tanıtmak amacı ile okulda meslek günü programları düzenleme.
7. Öğrencilerin gidebilecekleri okullara ve iş yerlerine öğrencilerle geziler düzenleme.
8. Uygulanan test ve envanter sonuçlarını öğrencilere yorumlama.


Yerleştirme Alanındaki Görevler:

1. Okul içinde öğrencilerin ders,kurs veya bölüm seçmelerine yardım etme.
2. Ders dışı eğitsel çalışmaları seçmede öğrencilere yardım etme.
3. Çalışmak isteyen öğrencilerin iş bulmalarına yardım etme.


İzleme Alanındaki Görevler:

1. Okulu bitiren öğrenciler üzerinde izleme çalışmaları yapma.
2. Çalışan öğrencilerin iş yerlerine uyumlarını izleme.
3. Ders dışı eğitsel çalışmalara yerleştirilen öğrencilerin gelişimlerini izleme.


Araştırma Ve Değerlendirme Alanındaki Görevler:

1. Öğrencilerin psikolojik danışma ve rehberliliğe olan ihtiyaçlarını inceleme.
2. Okul psikolojik danışma ve rehberlik programını ve okuldaki psikoloji danışma ve rehberlik hizmetlerini değerlendirme.
3. Öğrenciler hakkında toplanan bilgileri sınıflama ve analiz etme.
4. Öğrencilerin yetenekleri ölçüsünde başarılı olup olmadıklarını inceleme.
5. Öğrenci başarısını etkileyen etmenler üzerinde araştırma yapma.
6. Psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılacak test,envanter gibi araçları hazırlama,geliştirme veya temin etme.
7. Okulda mevcut test,envanter gibi psikolojik ölçme araçları üzerinde geçerlik, güvenirlik ve standardizasyon çalışmaları yapma.
8. Okuldaki psikolojik ölçme araçlarının ve öğrenciler hakkında toplanan özel ve kişisel bilgilerin gizliliğini sağlama.


Yönetici Ve Öğretmenlere Müşavirlik (Konsültasyon) Yapma Alanındaki Görevler:

1. Öğrenme güçlükleri, özel ihtiyaçları ve problemleri olan öğrencileri tanımaları için öğretmenlere yardım etme.
2. Sınıf içi rehberlik çalışmalarında öğretmenlere yardım etme.
3. Öğrencileri için bazı rehberlik araçlarını geliştirmede öğretmenlere yardım etme.
4. Rehberlik saatlerinde uygulayacakları rehberlik programlarını hazırlamada sınıf öğretmenlerine yardım etme.
5. Ders dışı eğitsel kol çalışmalarını programlamada kol sorumlusu öğretmenlere yardım etme.
6. Okuldaki çeşitli toplantılara katılma; bu toplantılarda psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları hakkında bilgi verme.
7. Okulda düzenlenen iş başında yetiştirme çalışmalarına katılma; bu çalışmalarda kendi görevlerini ve okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden daha etkin olarak nasıl yararlanılacağını açıklama.


Çevre Ve Veli İle İlişkiler Alanındaki Görevler:

1. Çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren başka uzman ve kuruluşlar hakkında öğrencilere ve velilere bilgi verme; gerektiğinde buralardan psikolojik yardım almaları için onları teşvik etme.
2. Çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren başka kuruluşların çalışmalarını tanıtma; bunlarla işbirliği sağlama.
3. Çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren başka kuruluşlara öğrenci gönderme işlemlerini yürütme.
4. Çevredeki başka okulların psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarını tanıtma; bu okullardaki uzmanlarla işbirliği yapma.
5. Okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri,eğitim programı ve çocukların yetenek, ilgi, başarı ve gelişim durumları hakkında velilere açıklamalarda bulunma.
6. Okul aile birliği toplantılarına katılma.
7. Çevredeki yayım organları, radyo ve televizyon programları için okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini tanıtıcı bilgiler hazırlama.

Bu listede okul danışmanlarının işi sayılan görevlerin tamamı ayrıntılı olarak kapsanmak istenmiştir. Bu görevlerin bütünü ile yerine getirilebilmesi, hiç kuşkusuz, bazı koşullara bağlıdır. Bu koşullar arasında okuldaki danışman sayısı, öğrenci kalabalıklığı, okulda uygulanan öğretim tipi, psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarına uygunluğu bakımından okulun diğer olanakları v.b. sayılabilir.

Kaynak: Prof. Dr. Muharrem KEPÇEOĞLU, PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

« Önceki MakaleSonraki Makale »

Yorum yapabilmek için üye girişi yapınız veya facebook hesabınız ile yorum yapın. 1. Rehber Öğretmenlerin En Büyük Problemi Nedir?

Yönetmelik
% 67

Maaş
% 8

İdarecilerin Tutumu
% 8

Velilerin ve Öğrencilerin Tutumu
% 13

Diğerleri...
% 4

Toplam Tekil Hit: 2806896
Toplam Çoğul Hit: 19579071
Kimler Online ?
25 Ziyaretçi, 0 Üye
En son üyemiz diler543, Hoşgeldiniz.

Copyright © Turkpdr.com | 2010 | Bu sitede yer alan içerikler kaynak gösterilmeksizin kopyalanamaz ve yayınlanamaz