Turk PDR (Munise Tekin)
http://turkpdr.com/sozluk/benlik-karmasikligi-self-complexity-52.htm

Benlik-Karmaşıklığı (Self-Complexity) (02.04.2012)

Bu kavram Linville (1987) tarafından ortaya konmuş ve stresle başa-çıkmada bir tampon etkisi olduğu ileri sürülmüştür. Bu modele göre, benlik-karmaşıklık düzeyi yüksek olan birey, bilişsel açıdan çok sayıda benlik yönüne sahip olan ve bu benlik yönleri arasında ilişkileri az olan bireydir. Bu kişilerde, olumlu ve olumsuz olayların taşma etkisi (spillover effect) ve bu olaylara gösterilen tepkiler, benlik-karmaşıklığı düzeyi düşük olanlara oranla daha azdır. Benlik-karmaşıklığı yüksek olan bireylerin stresle daha kolay başa çıkabildikleri, kendilerini daha olumlu değerlendirdikleri belirlenmiştir (Güngör, 1998).Turk PDR (Munise Tekin)
http://turkpdr.com/sozluk/benlik-karmasikligi-self-complexity-52.htm