Turk PDR (Uzm. Klinik Psk. Serdal GÜR)
http://turkpdr.com/haberler/egitim/mebten-yeni-egitim-modeli-tum-turkiyede-uygulanacak-2140.html

MEB’ten yeni eğitim modeli! Tüm Türkiye’de uygulanacak… (08.01.2024)

Milli Eğitim Bakanlığı tüm Türkiye’de yaygınlaştırılmasını istediği yeni eğitim modelini duyurdu. Eğitimde yeniliklerin ardı arkası kesilmeyecek…

Milli Eğitim Bakanlığı, her geçen gün gelişen ve değişen dünyanın dinamiklerine uyumlu bir eğitim modeli tasarlamak için çalışmalara başladı.Çalışmalarının başladığı bu modelin adıl ise "Harezmi Eğitim Modeli". Bu eğitim modeli ile öğrencilere, disiplinler arası düşünce yeteneği kazandırılarak, ezberci sistemden uzaklaşma hedefleniyor.Ayrıca bu model ile birlikte öğrencilerin, düşündüklerini becerileriyle hayata geçirebilmelerini ve çağın yeniliklerini milli ve manevi değerlerle harmanlamayı hedefleniyor.Harezmi Eğitim Modeli, klasik eğitim normlarına meydan okuyarak daha renkli, eğlenceli ve öğrenci merkezli bir sistem üzerine odaklanmayı sunuyor.Metodoloji ile öğrencilere sadece ders içinde değil, hayat boyunca öğrenmeye yönlendirici bir perspektif sunarak, onları teknolojiyi etik değerlerle kullanabilme konusunda bilinçlendirme amacı taşıyor.Bu model ile birlikte öğrencilere, bilgisayar, fen, matematik, sosyal bilimler, sanat ve tasarım ile spor bilimleri arasında disiplinler arası bağlantılar kurarak öğrencilere geniş bir bilgi yelpazesi sunacak.Öğrencilere bilgisayarsız blok veya metin tabanlı programlama, robotik, oyun ve yapay zeka programlama araçları gibi konularda eğitimler verilerek, problem çözme ve yaratıcılık becerileri geliştirilecek.Yarıyıl tatilinden sonra uygulanmaya başlayacak….Yarıyıl tatilinin hemen ardından 27 pilot şehirde ve farklı kademelerden 115 okulda başlayacak olan bu uygulama, öğrencilere sadece bilgi sunmak yerine düşünme ve uygulama becerileri kazandırmayı amaçlıyor.Harezmi Modeli'nin 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Türkiye genelinde tüm okullarda uygulanması planlanarak, ülkemizin eğitim vizyonunda önemli bir dönüşümün habercisi olarak görülüyor.
Turk PDR (Uzm. Klinik Psk. Serdal GÜR)
http://turkpdr.com/haberler/egitim/mebten-yeni-egitim-modeli-tum-turkiyede-uygulanacak-2140.html