Şifreni mi unuttun ?
Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen üye değilseniz burdan kayıt olun.
Google Grupları
Turk PDR grubuna abone ol
E-posta Adresiniz:
Kendilik Psikolojisi ve Narsisizm
Bu envanter taramasının amacı kendilik(self) psikoloji ile narsisistik kişilik özelliği gösteren bireyleri arasında bir bağlantı olup olmadığını tespit etmektir. Yöntem olarak hali hazırda yapılmış çalışmaların envanterde tespit edilmesi ve taranması kullanılacaktır. İnsan zihnine "kendilik" olarak bakan ve üzerinde duran psikolojik yaklaşımdır. Ayna görevi gören kendilik nesnesi (mirroring self object): doğuştan gelen güç, büyüklük, mükemmellik duygusunu destekler. Idealized parent imago: Tümgüçlü, yanılmaz, çocuğu sakinleştiren bir imgedir. Kendilik-kendilik nesnesi etkileşimi sonucunda ortaya sağlam bir kendilik çıkar. Kendilik nesnesi: kendimizin bir parçası olarak yaşantıladığımız nesnelerdir.
Ekleyen: Süleyman KÖSE | Okunma: 13484 | 16.07.2014

Giriş

 

Heinz Kohut 1913 Viyana doğumlu. Nöroloji, psikiyatri ve psikanaliz eğitimi görmüştür. Kohut narsisistik kişilik bozukluğunu ilk tanımlayan kişidir. Ayrıca kendilik(self) psikolojiyi kuran kişidir. Kuram 1970 yılında kurulmuş ve psikanalitik özelliği gösteren bir kuramdır. “The Restorationof the Self” kitabında benliğe yeni işlevler yüklemek yerine ‘self’ kavramını ortaya atmıştır. Psikanalitik kavramlar üzerinde köklü değişiklikler yapmıştır(url-1). Narsisizm ise literatürde önemli bir yere sahiptir ve “psikolojik ilginin kendilik üzerinde yoğunlaşması” olarak tanımlanmıştır. Bu konuda bir çok araştırmacı araştırma yapmakla beraber Heinz Kohut ve “Kendilik Psikolojisi”ni ortaya koyması büyük değişiklikler yapmıştır.

Kendilik(Self) Psikolojisi

 

İnsan zihnine "kendilik" olarak bakan ve üzerinde duran psikolojik yaklaşımdır. Kuramı ortaya atan Kohut “Kendiliğin Yeniden Yapılandırılması” adlı kitabında insanı dürtülerini yöneten bir makina olarak değil, “kendiliğini” açığa çıkartmaya çalışan ve dürtülerin 2.planda kaldığı bir varlık olarak düşünmüştür. Kendilik Nesnesi: kendimizin bir parçası olarak yaşantıladığımız nesnelerdir. Bu nesneler üzerinde olması beklenen denetim, bir erişkinin kendisi üzerinde sahip olduğu denetim kavramına yakın, başkaları üzerinde sahip olduğu denetim kavramına uzaktır

Ayna görevi gören kendilik nesnesi (mirroring self object): doğuştan gelen güç, büyüklük, mükemmellik duygusunu destekler.

Idealized parent imago: Tümgüçlü, yanılmaz, çocuğu sakinleştiren bir imgedir.

Kendilik-kendilik nesnesi etkileşimi sonucunda ortaya sağlam bir kendilik çıkar.Bu benligin 3 bileşeni vardır:

1.      Güç ve başarının köken aldığı kutup

2.      Temel ülküsel hedefleri barındıran kutup

3.      İstekler ve ülküler arasında gerilim yoluyla tetiklenen yetenek ve becerilerin geliştiği kutup.

Kendilik, algıların toplayıcısı ve eylemin merkezidir. Bebeğin ruhsal olarak yaşayabilmesi için kendilik nesnesine (ikinci kişi) ihtiyacı vardır. Kendiliğin bütünlüğünü sağlamak kendilik- kendilik nesnesi ilişkisi içinde mümkündür, bu da ruhsal gelişimin temelidir. Çocuk zaman içinde kendilik nesnesinin işlevlerini içselleştirir (transmuting internalizasyon). Kohut'un Kendilik Psikolojisi narsisistik bozuklukları tedavi edebilmek amacıyla analitik kuramı ve metodu geliştirmeye yöneliktir.

 

Narsisizm Gelişimi ve Kendilik Algısı İlişkisi

Günümüzde bir çok araştırma patolojinin nevrotik durumlarda kendilik ile ilgili bozukluklara kaydığını göstermektedir. Şikayetler nevrotik çatışmalardan "kendilikteki" (self) bozukluklara kaymıştır. Kohut narsisizmi sağlıklı bir gelişimsel yapı olarak değerlendirmiş patolojik narsisizmi ise normal gelişim çizgisinde gelişimsel duraklama olarak ele almıştır. Kohut narsisistik gelişimi iki hat üzerinden ele almıştır, bunlar "büyüklenmeci kendilik" ve "idealleştirilmiş ebeveyn imagosu"  hatlarıdır. Bu iki hat beraber gelişirler ve ileride yetişen bireyin değer, amaç ve ideallerinin oluşmasını sağlarlar.

Eğer ebeveynler çocuklarına dönemin gereklerini vermez ise idealleştirilmiş ebeveyn imagosu üzerinde  oluşan hayal kırıklığı sonucu çocuk gelecekte ya kendini başka kişilerin kontrolüne bırakmak isteyen bağımlı bir birey veya savunmacı ve büyüklenmeci bir benlik ilkesi geliştirirler.

Ebeveynler eğer gerekli dönemde uygun yol göstericiliği ve teşhirciliği çocuğa gösterememişse hayal kırıklığı “büyüklenici kendilik” hattından Diğer bir deyişle, çocuğun narsisistik kendiliği değişime uğramadan kalır ve ileride kişi "kendilik değerinin gerçek dışı olarak değerlendirilmesi" ile "aşağılık duygulan" arasında salınır. Bu iki durum arasında gidip gelme, yüzeyde abartılı bir kendilik değeri varken, İçeride yoğun kendine güvensizlik ve aşağılık duygularının olması narsisistik kişilik özelliklerinin temel göstergesidir (Kohut, 1971).Kısaca narsisistik kişilik bozukluğu gösteren kişilerin 2 dönemde takılı kaldıkları savunulmaktadır. Bunlardan birincisi "büyüklenmeci kendilik" hattında takılmış olduklarıdır.. Çünkü narsisistik kişilik ,kendilik değerinin gerçekçi olmayan bir şekilde abartılması ile aşağılık duyguları arasında salınmalar narsisistik kişilik yapısının temel özelliğidir. Digeri ise "idealleştirilmiş ebeveyn imagosu" hattında oluşan erken ve travmatik hayal kırıklıkları "iyi" nesnenin içselleştirilmemesine ve dolayısıyla kişinin ileride kendi kendini sakinleştirme, yatıştırma özelliği edinememesine sebep olur. Kendilik Psikolojisi kuramına göre narsisistik patolojinin kaynağı ebeveynlerin aynalama ve idealizasyonda yaptıkları empatik hatalardır. Ancak en az bir hatta takılma olduğunda ve diğerinin bunu telafi edecek yeterlilikte olmadığı durumda bir patolojiden bahsedilebilir.

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA

 

1.      Anlı, İ. ,Bahadır, G.(2009) , Kendilik Psikolojisine Göre Narsisistik ve Sınır Kişilik Bozuklukları ,Ulakbim Veri Tabanı, İstanbul

2.      Taşkıntuna, N.(2009). Mükemmeli Ararken : Bir İç Dünya Araştırması , Psikanalitik Araştırma,Ankara

3.      Atkinson , R. (1957). Psikolojiye Giriş, Arkadaş Yayınevi , Ankara

4.      Çetin Çuhadaroglu , F.(2001) , Kendilik Psikolojisi Belirtisi Olarak Kimlik Karmaşası , Türk Psikiyatri Dergisi ,12(4) ,309-314 , Ankara

« Önceki MakaleSonraki Makale »

Yorum yapabilmek için üye girişi yapınız veya facebook hesabınız ile yorum yapın. 1. Rehber Öğretmenlerin En Büyük Problemi Nedir?

Yönetmelik
% 67

Maaş
% 8

İdarecilerin Tutumu
% 8

Velilerin ve Öğrencilerin Tutumu
% 13

Diğerleri...
% 4

Toplam Tekil Hit: 2793686
Toplam Çoğul Hit: 19515478
Kimler Online ?
17 Ziyaretçi, 0 Üye
En son üyemiz diler543, Hoşgeldiniz.

Copyright © Turkpdr.com | 2010 | Bu sitede yer alan içerikler kaynak gösterilmeksizin kopyalanamaz ve yayınlanamaz